Välkommen | Verksamheten | Handledning & konsultation| Utbildning | Småbarnsliv | Kontakt
     
  Aktuella utbildningar - översikt

1. Grundkurs i "Dialektisk beteendeterapi", 5 dagar (ta kontakt med önskemål)
2. Workshop ”Färdigheterna i DBT”, 4 x 1 dagar (Malmö)
3. Workshop för "Konsultationsteam i DBT”, 2 dagar (ort/plats fastställes senare)
4. Kurs för "Färdighetstränare i DBT”, 3 dagar (Linköping)
5. Kurs ”KBT för DBT:are”, 3+3 dagar (Linköping)


Aktuella utbildningar - information & anmälning

1. Grundkurs i Dialektisk Beteendeterapi, DBT (5 dagar)
Till aktuella utbildningar hör s k grundkurser i Dialektiskt Beteendeterapi, som genomförs tillsammans med Anita Linnér, legitimerad psykoterapeut med lång erfarenhet av DBT-arbete liksom utbildning och handledning DBT. (För närvarande finns ingen DBT grundkurs planerad. Kontakta mig eller anita.linner@gmail.com  med önskemål)
 
2. Workshop: Färdigheterna i DBT (4 x 1 dagar)
Till färdighetstränare i DBT och till all personal som vill lära sig mer om färdigheterna i Dialektisk Beteendeterapi, erbjöds också kursen ”Färdigheterna i DBT”, som är en workshop om 4 fristående kursdagar. Man kan välja att gå 1, 2, 3 eller
alla 4 dagarna. För information och anmälningsblankett, klicka här.


3. Workshop: Konsultationsteamet i DBT (2 dagar)
Ytterligare en kurs grundad i Dialektisk Beteendeterapi, utgörs av en workshop riktad till det s k konsultationsteamet.
För information och anmälningsblankett till en kommande 2-dagars kurs, klicka här.


4. Kurs till färdighetstränare i DBT (3 dagar)

Tillsammans med Anita Linnér genomförs även en kurs till färdighetstränare enligt Dialektisk Beteendeterapi. Kursen håller fokus på färdighetstränarens uppgifter, roll och utmaningar. För information och anmälningsblankett till en kommande 3-dagars färdighetstränarkurs, klicka här.
 
5. Kursen KBT för DBT:are (3+3 dagar)
Tillsammans med Kristofer Zetterqvist genomförs en orienterings- och grundkurs till DBT-terapeuter. För information och anmälningsblankett till en kommande 6-dagars kurs, klicka här.
 

Samtliga kurser här ovan kompletterar och harmonierar mycket väl med varandra, och
ger - tillsammans med 10 dagars intensivutbildning i DBT (se t ex www.psykologem.se) - goda förutsättningar för ett kompetent DBT-arbete.


 

 

 
 

Peter Thunström Psykologkontext AB  | 0708-15 65 16 info@psykologkontext.se